•  Assessment/Development Centre
•  Audyt Menedżerski
•  Ocena 360°Executive consulting

Assessment / Development Centre

 

Rozwój przywódców, stojących na czele organizacji to dziś konieczność i codzienność. Większość z tych, którzy zarządzają: małym, średnim czy też dużym przedsiębiorstwem wie, że rozwój firmy, na której czele stoją, jest uwarunkowany także ich rozwojem. Dziś można powiedzieć, że ten, kto się nie rozwija, już nie stoi w miejscu. Znalazł się bowiem na równi pochyłej, w związku z czym coraz trudniej będzie mu stawić czoła konkurencji; coraz trudniej będzie mu pozostać menedżerem, od którego różne grupy interesów, tzw. stakeholders, oczekują efektywności i sprawności działania.

W sytuacji, kiedy koniecznym staje się zaplanowanie rozwoju kompetencyjnego kadry zarządzającej, czy też rekrutacja na stanowisko zarządcze oraz wybór kryteriów kluczowych do funkcjonowania na danym stanowisku i ich rozpoznanie oraz ocena, wówczas najlepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie metody Assessment/Development Centre.

ZB Executive Consulting proponuje zastosowanie metody Assessment/Development Centre według autorskiej formuły Leader Competencies Assessment/Development Centre - LCADC®.

 

Zastosowanie naszej metody polecamy w sytuacjach:

 

  Rekrutacji na stanowiska menedżerskie średniego i wyższego szczebla zarządzania
 
Przygotowywania awansów i planowania sukcesji
 
Diagnozowania potrzeb rozwojowo-szkoleniowych
 
Weryfikacji kompetencji kadry zarządzającej
 
Tworzenia mapy kompetencyjnej organizacji
  Budowania i implementacji systemu zarządzania kompetencjami
  Optymalizacji odpowiedzialności i podziału zadań