Executive Search

 

Współczesne organizacje za jeden z głównych kierunków, jaki obierają, uważają dążenie do ciągłej poprawy efektywności działania. Od kadry zarządzającej każdego szczebla, a w szczególności od najwyższego, strategicznego poziomu oczekuje się, że będzie ona po prostu skuteczna. To wymaga znalezienia takich ludzi, którzy w danych warunkach i w konkretnym przedsiębiorstwie, będą w stanie sprostać temu wyzwaniu i poprowadzą firmę ku przyszłości; ludzi, którzy wniosą nowe pomysły, rozwiązania i idee oraz wykorzystają swój potencjał w stopniu przyczyniającym się do rozwoju i sukcesu organizacji.

Executive Search, czyli poszukiwanie kadr najwyższego szczebla zarządzania – wysokiej klasy profesjonalistów – nie odbywa się przy użyciu tradycyjnych metod stosowanych w rekrutacji i selekcji. To poszukiwania bezpośrednie, które mogą zakończyć się sukcesem tylko w przypadku, gdy będą prowadzone przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem nie tylko w realizacji tego typu projektów, ale przede wszystkim z doświadczeniem biznesowym i głęboką znajomością realiów funkcjonowania przedsiębiorstw i poszczególnych branż.

W ZB Executive Consulting wychodzimy z założenia, że tylko dzięki takiemu podejściu, możliwe jest sprostanie różnorodnym oczekiwaniom Klientów oraz minimalizowanie ryzyka popełnienia błędu.

Nasi konsultanci Executive Search dokonują weryfikacji kompetencji przy pomocy narzędzi oceny starannie dobranych i zaprojektowanych pod kątem wymagań danej organizacji oraz specyfiki stanowiska.

 

Korzyści z realizacji projektów poszukiwania kandydatów na najwyższe stanowiska metodą Executive Search za naszym pośrednictwem to:

 

  Szczegółowa diagnoza indywidualnej potrzeby Klienta
  Wykorzystanie unikalnej, autorskiej metodologii poszukiwań i weryfikacji kandydatów
  Zdefiniowanie profilu osobowości idealnego kandydata
  Dotarcie do osób na najwyższe stanowiska, posiadających unikalne kompetencje
  Dogłębna weryfikacja kwalifikacji kandydatów
  Pełna poufność i dyskrecja
  Minimalizacja ryzyka popełnienia błędu
  Pomoc i doradztwo w procesie doboru odpowiednich instrumentów oraz negocjacji warunków zatrudnienia
  Gwarancja na zatrudnionych za naszym pośrednictwem ludzi
  Monitorowanie i wsparcie doradcze dla kandydata oraz organizacji w okresie gwarancji

 

Projekty Executive Search realizowane przez naszą firmę obejmują swoim zasięgiem cały kontynent europejski.
Realizując nasze projekty Executive Search możemy zastosować unikalną na rynku, opracowaną przez nas metodę – Extreme Factor Centre®.
ZB Executive Consulting świadczy również usługi związane z poszukiwaniem partnerów biznesowych, m.in. tzw. Business Angels, gotowych zainwestować swoje środki menedżerów oraz organizacji.